gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Oprava mostu v km 90,848 na trati Plzeň - Železná Ruda

Předmětem provedené opravy bylo odstranění a likvidace vegetace v okolí mostu, na jeho čelním zdivu a křídlech včetně úpravy svahů navazujících na křídla s odvezením přebytečné zeminy. Zdivo bylo otraskáno, vysanováno a vysparováno. Zdivo křídel, opěr a pilíře bylo injektováno, klenba byla stažena pruty Helifix. Původní římsy byly odbourány a nahrazeny železobetonovými. Nová hydroizolace byla byla ochráněna betonem s KARI sítěmi. Vyměněno bylo taktéž i zábradlí.

Fotogalerie