gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Oprava mostu v km 29,979 na trati Plzeň - Železná Ruda

Předmětem provedené opravy bylo odstranění a likvidace vegetace v okolí mostu a na křídlech včetně úpravy svahů navazujících na křídla s odvezením přebytečné zeminy. Byly ubourány původní a zřízeny nové římsy. Zdivo bylo otraskáno, vysanováno a vysparováno. Klenba byla stažena pruty Helifix. Nová hydroizolace byla byla ochráněna betonem s KARI sítěmi. Vyměněno bylo taktéž i zábradlí.

Fotogalerie