gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Oprava mostu v km 153,681 na trati Mladotice – Žatec

Předmětem zakázky bylo vybudování nové železobetonové římsy, sanace kamenného zdiva, spárování kamenného zdiva, otryskání kamenného zdiva, injektáže opěr a křídel, nová vodotěsná izolace včetně odvodnění, osazení spínacích tyčí HELIFIX do klenby a osazení nového zábradlí.

Fotogalerie