gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

MPR-M - zařízení pro pokládání kolejnic

slouží na postupné boční přemístění kolejnicových pasů z polohy pomocné drážky na pražce. Naše společnost používá pro tento účel zařízení firmy Cemafer, typ MPR-M. Používá se i při zřizování kolejového roštu technologií Donelli.

Fotogalerie