gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Modernizace žst. Nové Mesto nad Váhom

Investor: Železnice Slovenskej republiky
Objednatel: OHL ŽS, a.s.
Realizace hlavních prací: prosinec 2006 - srpen 2007
Celková cena díla: 191 982 712,- SKK

 

Modernizace žst. Nové Mesto nad Váhom je součástí stavby "Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto nad Váhom, žkm 47,550 - 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, II. etapa". Práce naši společnosti byly soustředěny zejména do sudé skupiny kolejí, ve které bylo vybudováno nové ostrovní nástupiště. Rychlost v hlavních kolejich byla zvýšena ze 100 na 160 km/h.

 

Stavební činnost zahrnovala stavební objekty:

  • Žst. Nové Mesto nad Váhom, železniční spodek - část
  • Žst. Nové Mesto nad Váhom, železniční svršek - část
  • Žst. Nové Mesto nad Váhom, nástupiště a přístupové komunikace
  • Žst. Nové Mesto nad Váhom, zastřešení nástupišť
  • Žst. Nové Mesto nad Váhom, zastřešení nástupišť, ELI

Fotogalerie