gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Modernizace traťového úseku Leopoldov - Veľké Kostoľany

Investor: Železnice Slovenskej republiky
Objednatel: OHL ŽS, a.s.
Termín realizace: únor 2006 - listopad 2006
Celková cena díla: 7 330 207 EUR

 

Modernizace traťového úseku Leopoldov - V. Kostoľany je součástí stavby "Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto nad Váhom, úsek Trnava - Piešťany"

 

Stavební činnost zahrnovala stavební objekty:

  • Leopoldov - Velké Kostolany, železniční spodek
  • Leopoldov - Velké Kostolany, železniční svršek
  • Podchod pro veřejnost km 65,162
  • Červeník, podchod pro pěší v žkm 65,953
  • Podchod pro cestující v zast. Madunice km 67,865
  • Zast. Madunice, zastřešení výstupů z podchodu
  • Zast. Madunice, přístřešky pro cestující

 

Mezistaniční úsek Leopoldov – Veľké Kostoľany je součástí dvoukolejné elektrifikované tratě Bratislava – Žilina s původní traťovou rychlostí 120 km/h. Smyslem jeho modernizace bylo zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h, což obnášelo zejména výměnu železničního svršku a spodku, trakčního vedení, zabezpečovacího zařízení, nástupišť v zast. Madunice, opravu dvou propustků, nahrazení třech přejezdů podchody a vybudování protihlukových zdí. Nepřetržitým výlukám předcházely přípravné práce, v rámci kterých byly zřízené přístupové komunikace, část základů trakčního vedení, úprava zabezpečovacího zařízení a byly složeny dlouhé kolejnicové pásy do vedlejší koleje. Na začátku prací ve výluce byly zrušeny přejezdy a proběhla demontáž stávajícího zabezp. zařízení a trakčního vedení. Po snesení kolejového roštu strojem PKP 25/20.H následovalo odtěžení kolejového lože a konstrukce železničního spodku. V nočních výlukách probíhalo beranění štětovnicových stěn a pilot v místech budoucích podchodů. Při zřizování železničního spodku byla využita vápennocementová stabilizace a v podkladní vrstvě byla použitá recyklovaná štěrkodrť. Kolejový rošt byl zřízen technologii Donelli. Modernizace proběhla v březnu až květnu (první traťová kolej) a v září až listopadu (druhá kolej).

Fotogalerie