gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Modernizace trati Kolín - Přelouč, B Záboří n.L. - Přelouč

Objednatel: SSŽ, a.s.
Termín realizace: duben až listopad 2003
Cena díla: 98 460 tis. Kč

 

Stavební činnost zahrnovala stavební objekty:

SO 40-17-04 Železniční svršek, kol. č.2
SO 40-17-05 Úprava žel. přejezdu - km 332,245
SO 40-17-06 Úprava žel. přejezdu - km 331,102
SO 40-17-07 Úprava žel. přejezdu - km 329,368
SO 40-17-08 Úprava žel. přejezdu - km 328,454
SO 40-17-09 Úprava žel. přejezdu - km 327,271

 

Fotogalerie