gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Komplexní oprava v trati Nymburk hl.n. - M. Boleslav hl.n.

Objednatel: SŽDC, s.o., SDC Praha
Termín realizace: duben až říjen 2010
Celková cena díla: 12 798 tis. Kč

 

Stavební činnost zahrnovala objekty:

SO 01 Oprava 1.SK v žst Nymburk hl. n.
SO 02 Oprava přejezdu v km 14,155 v žst. M. Boleslav hl.n.
SO 03 Oprava přejezdu v km 28,523 trati Nymburk - M. Boleslav
SO 04 Oprava kolejových brzd v žst. Nymburk seřaďovací nádraží č. 116 a 126

 

Fotogalerie