gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Instalace rádiových souprav do lokomotiv

Instalace rádiových souprav do lokomotiv

Dne 11. 4. 2012 byla zahájená instalace rádiových souprav do lokomotiv společnosti. Lokomotivy jezdící na tratích TEN-T budou vybaveny terminály, které umožní komunikaci v rámci sítě GSM-R. K datu 31. 6. 2012 byly všechny lokomotivy společnosti vybavené rádiovými soupravami. V následujícím období proběhne zkušební provoz, jeho vyhodnocení a revize. Lokomotivy 740 561-6 a 740 619-2 jsou vybaveny vlakovým zabezpečovačem Lokomotivy 740 865-1, 721 526-2 a 721 540-3 nemají vlakový zabezpečovač a tudíž nelze připojit výstup radiostanice se signálem pro centrální stop. Na strojích 740 865-1 a 721 540-3 byly v uplynulých dvou týdnech dosazeny ventily VZ, na lokomotivě 721 526 bude ventil dosazen do konce prvního srpnového týdne. Na přelomu první a druhé dekády proběhnou zkoušky zařízení včetně praktické ukázky pro strojvedoucí. K datu 31. 7. 2012 by měl být ukončen zkušební provoz na strojích řady 721. Vzhledem k termínům montáže radiostanic a k potřebě dosadit ventily VZ do potrubí průběžné brzdy nebylo možno zařízení odzkoušet a dodavatel bude žádat drážní úřad o prodloužení zkušebního provozu. Během měsíce srpna máme v plánu pořídit do radiostanic SIM karty SŽDC, aby byla zajištěna funkčnost radiostanic i na síti GSM-R. Projekt bude financován z fondu soudržnosti (Operační program Doprava). Další informace o projektu jsou v příloze.
 

Soubory ke stažení

Operační program doprava (61,02 Kb)