gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Dceřiné společnosti

Firma GJW Praha spol. s r. o. má od 1. 1. 2012 jednu dceřinou společnost:


SGJW Hradec Králové s.r.o.SGJW Hradec Králové spol. s r. o.
Společnost SGJW Hradec Králové spol. s r. o. zahájila svou činnost v roce 1993. V současné době firma provádí především:
  • údržby, opravy a modernizace tratí,
  • zemní práce,
  • odvodnění,
  • umělé stavby,
  • práce těžkých mechanismů,
  • příprava, projednání staveb a projektové dokumentace.

Společnost SGJW Hradec Králové spol. s r. o. je držitelem Úředního povolení k provozování dráhy a držitelem Licence a osvědčení k provozování drážní dopravy dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění.

Společnost rovněž zavedla a udržuje systém jakosti ve smyslu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Více informací získáte na www.sgjw.cz.


Dceřiná společnost MIKO Havlíčkův Brod spol. s r. o. byla k 1. 1. 2012 sloučena s firmou GJW Praha, která převzala předmět jejího podnikání.