gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Čištění kolejového lože a propracování GPK Klatovy - Janovice

Objednatel: ČD, a.s., SDC Plzeň
Termín realizace: červen 2007
Celková cena díla: 5 104 tis. Kč

 

Traťový úsek Klatovy – Janovice nad Úhlavou prošel obnovou v 80. letech minulého století. V té době nebyla věnována dostatečná pozornost železničnímu spodku a tak se časem začali objevovat blátivá místa, nefunkční odvodnění, trať zarůstala plevelem. V rámci běžné údržby nebylo možné tento stav napravit a tak došlo na strojní propracování koleje, pročištění nejhorších úseků, obnovení funkce příkopů, výměně některých pražců a LISů. Rekonstruován byl také jeden přejezd.

Fotogalerie