gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

ASP Unimat 09-16/4S

Patří mezi univerzální strojní podbíječky určené pro úpravu kolejí i výhybek. Konstrukce stroje umožňuje jak krokový, tak i kontinuální provoz, který se používá v koleji a částečně i ve výhybce. Podbíječka je tvořena základním čtyřnápravovým podvozkovým strojem s integrovaným satelitem, ke kterému je kloubově připojen návěs s jedním dvounápravovým podvozkem. Zdvihací a směrovací agregát tvoří podélně posuvný oddělený rám, na němž jsou zvedací kleštiny, zvedací hák a směrovací kladky. K synchronnímu zdvihu odbočné větve výhybky slouží výklopná teleskopická ramena. Stroj má dva dělené podbíjecí agregáty pracující nezávisle na sobě. Jejich zavěšení na příčném vedení umožňuje jak natočení agregátu dle polohy pražce, tak i podbíjení až ve vzdálenosti cca 2,50 m od podélné osy stroje.
Naše společnost zakoupila tento stroj od mateřské firmy Leonhard Weiss a do provozu u SŽDC byl poprvé nasazen v červnu 2011.

Fotogalerie