gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

4. SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH STAVEBNÍCH DODAVATELŮ

4. § 135 a 136 ZÁKONA č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
Naše společnost opět uspěla v auditu, který dne 2. 11. 2010 provedl Technický a zkušebního ústav stavební Praha, s. p.. Požadavky definované Systémem certifikovaných stavebních dodavatelů ve smyslu § 135 a 136 zákona č. 137 Sb., o veřejných zakázkách byly, v plném rozsahu splněny. Certifikát č.018/2010 umožňuje naší společnosti v období let 2010-2011 účast ve veřejných zakázkách s velmi náročnými kvalifikačními požadavky.