gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

3. ČSN OHSAS 18001:2008

SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Od roku 2006 je ve společnosti zaveden systém managamanetu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který minimalizuje konkrétní rizika na jednotlivých pracovištích.

Na základě Certifikátu vydaného Výzkumným ústavem pozemních staveb - certifikační společnost, spol. s r. o. je prokázáno splnění požadavků v oblastech: provádění staveb včetně jejich změn, udržovací práce na nich a

jejich odstraňování, v rozsahu výstavby, sanací a rekonstrukcí drážních komunikací a staveb souvisejících, jako jsou betonové mostní konstrukce, kanalizace a čistírny odpadních vod; výstavba kolejových drah; projektová činnost ve výstavbě.

Soubory ke stažení

BOZP (147,77 Kb)