gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

1. ČSN EN ISO 9001:2016

Stavební společnost GJW Praha spol. s r. o. od roku 1998 řídí veškerou svou činnost oblasti výstavby z hlediska nejvyšší kvality a odpovědného přístupu k životnímu prostředí ve smyslu normy ČSN EN ISO 9001:2009 a stanovila pro všechny své pracovníky závazné zásady politiky jakosti.

  1. Úzce spolupracovat s objednatelem a vycházet při realizaci stavby z potřeb a požadavků zadavatele a vznesené požadavky bezodkladně promítnout do smluvního vztahu.
  2. Zdokonalovat činnost v řízení výrobního procesu v rámci společnosti v návaznosti na hodnocení realizovaných zakázek.
  3. Zajistit si kvalitním provedením prací prosperitu a posílení postavení na trhu v oblasti stavebních prací.
  4. Zvyšovat a udržovat úroveň kvalifikace pracovníků společnosti na všech úrovních řízení a přispívat tak k dobrému jménu společnosti.
  5. V rámci výstavby důsledně plnit a dodržovat stanovené postupy prací, práce provádět v souladu s platnými technickými předpisy a normami.
  6. Kvalitou provedených prací dosahovat omezení výskytu vad a nedodělků a tím zajistit dobrou spolupráci se zadavateli stavebních prací.
  7. Trvale zajištiz podmínky pro kvalitní a bezpečnou práci všech pracovníků společnosti.
  8. Trvale hledat a realizovat hospodárná opatření tak, aby bylo dosaženo snížení materiálové a energetické náročnosti.

Fotogalerie

Soubory ke stažení

SMK (532,16 Kb)